REGISTRUOTIS

2012-01-06 13:16 ,,Turiningai ir prasmingai“ (0)

 

Įgyvendinant bendruomenių socialinės plėtros 2011-2013 m. programos 2011 m. priemonę (finansuoti konkurso būdu sėkmingai veikiančių bendruomenių organizacijų projektus socialiniai veikliai palaikyti ir plėtoti). Kiauklių kaimo bendruomenė teikė paraišką projekto „Turiningai ir prasmingai“ įgyvendinimui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. A....-87 „dėl pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ 1.1.7.3.1 punktu ir Bendruomenių organizacijų projektų skirtų šių organizacijų socialinei veiklai palaikyti ir plėtoti Kiauklių kaimo bendruomenei buvo skirta 9460 Lt parama.

Projekto tikslas- sudominti ir įtraukti senjorus, vaikus augančius socialinės rizikos šeimose į bendruomeninį gyvenimą, bendradarbiauti su jų šeimomis, skatinti jų saviraišką, saviugdą, kultūrinius interesus, atitraukiant vaikus nuo neigiamos socialinės aplinkos. Žaidimų, konkursų, popiečių metu ugdyti vaikų kūrybiškumą, formuoti jų pasaulėžiūrą pagrįstą pozityviomis vertybėmis, skatinti jaunosios ir senosios kartos bendravimą, organizuoti senjorų užimtumą, padėti jiems integruotis į aktyvią bendruomenės narių veiklą.


Įvyko dvidešimt renginių. Iš jų 7 senjorams ir 13 vaikams. Buvo suorganizuotos psichologės Jurgitos Dapkevičienės paskaitos vaikams. Susirinkusieji klausėsi psichologės paskaitų šiomis temomis: „Vaikų patyčios“, „Asmenybės ugdymas“, „Bendravimo sunkumai“. Su psichologe vaikai galėjo pabendrauti individualiai, kiekvienam aktualia tema.


Nekantriai jaunieji kaimo gyventojai laukdavo penktadienių ir atvykstančios edukacinių žaidimų vadovės Ritos Kacevičienės. Susirinkę dalijosi patirtais įspūdžiais, bendravo su naujais draugais, skaniai ir sočiai pavalgę turiningai ir prasmingai leido laiką gamindami rankų darbelius iš popieriaus, piešdami, karpydami, lipdydami ir klijuodami angelėlius, kuriais papuošė susibūrimų vietą Kiauklių kaimo kavinukę, , kad būtų miela ir jauku, dainuodami, žaisdami pačius įvairiausius žaidimus. Buvo ugdomi ir kulinariniai gebėjimai virtuvėje. Kūčių vakarienei vaikai į namus parsinešė savo rankomis gamintų ir pačių išsikeptų kūčiukų.


Gruodžio 17 d. vakare jauniausių kaimo gyventojų laukė Kalėdų eglutės įžiebimo šventė ir netikėtai gautas laiškas nuo Kalėdų senelio. Daug įspūdžių vaikai parsivežė iš ekskursijos iš Vilniaus. Pabuvoję „Macdonalde“, pasižiūrėję nuotaikingo Keistuolių teatro spektaklio „Mykolas žvejys“ ir susitikę su pačiu tikriausiu Kalėdų seneliu, kuris apdalijo visus dovanomis laimingi grįžo namo.


Senjorai nenuobodžiavo taip pat. Sekmadieniais, po mišių rinkdavosi į dainų, giesmių, prisiminimų, adventinę popietes, kuriose skambėjo vietinės poetės Veronikos Masiukienės eilės, netilo senovinių dainų ir akordeono garsai, negailėjo vieni kitiems gražaus ir gero žodžio, dalijosi gyvenimiška patirtimi ir išmintimi. Užmiršę kasdieninius vargus ir rūpesčius neskubėdavo skirstytis namo. Tokių susibūrimų metu senoliai nusprendė Kiaukliuose įkurti „Senjorų klubą“, kurio pirmininke buvo išrinkta Veronika Masiukienė.


Gruodžio 18 d. rytą senjorai ir vaikai išvyko į Vilnių. Kol jaunieji kaimo gyventojai pramogavo senjorai vaikštinėjo po senamiestį, aplankė įžymias vietas, dalyvavo Aušros vartų ir Arkikatedroje aukojamose mišiose. Sau ir kitiems kaimo senoliams, kurie dėl ligos negalėjo drauge vykti, parsivežė po šventą paveikslėlį ir žvakelę iš Aušros vartų.


Prieš šv. Kalėdas buvo aplankyta dar 20 kaimo senjorų savo namuose, kurie dėl ligos ar socialinės atskirties negalėjo dalyvauti senjorų popietėse. Kiauklių kaimo seniūnaitė Danutė Lemešovienė ir „Senjorų klubo“ pirmininkė V. Masiukienė lankydamos senjorus namuose, linkėjo Dievo palaimos, stiprybės, ištvermės ir dovanojo dovanėles, kad praskaidrintų niūrią kaimo žmogaus kasdienybę, kad įneštų šventinės nuotaikos į kiekvieno senjoro namus. Šiuo laikotarpiu Kiaukliuose įvyko renginiai skirti senjorams ir kaimo gyventojiems tai :Senjorų sveikatingumo diena, kuri dalyvavusiems kaimo gyventojiems paliko neišdildomą įspūdį ir prisiminimus, taip pat ir renginys – konferencija ,, Kaimynėlį kaip tu gyveni“ į kurią atvyko ponia Loreta Songailienė su kapela,, Nalčia‘‘ koncertuoti . Šio susitikimo metu kaimo senjorai buvo pakviesti į renginį ,, Duokim garo“., kur su malonumu visi norintys važiavo.


Susirinkę į adventinę popietę senjorai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis, ne vieno skruostu nuriedėjo ašara. Labai džiugu, kad mūsų renginiuose dalyvavo kraštietė Širvintų rajono savivaldybės Admininstracijos direktorė Elena Davidavičienė Visi liko dėkingi Kiauklių kaimo bendruomenės pirmininkei A. Amankavičienei ir kaimo seniūnaitei Danutei Lemešovienei atsisveikindami pasižadėjo kiekvieno mėnesio, kurį nors sekmadienį susiburti į sekmadieninę popietę.


Tikimės, kad šis projektas mus suartino ir sustiprino, o sekmadieniniai susibūrimai taps gražia tolesnių mūsų susibūrimų tradicija.Lietuvos bendruomenės internete

Bendruomenių portalas atliko Lietuvos bendruomeninių organizacijų internetinių svetainių apžvalgą. Kviečiame susipažinti su rezultatais ir pranešti, jei aptikote kokių nors netikslumų el. paštu portalas@bendruomenes.lt

Straipnį rasite čia >>

Taip pat pradėta diskusija apie tai, kokių žinių trūksta bendruomenėms naudojančioms minisvetaines bendruomenių portale. Kviečiame užsukti ir pareikšti savo nuomonę.

Diskusiją rasite čia >>

Ar jau pareiškėte savo nuomonę naujame bendruomenių portalo diskusijų forume?