REGISTRUOTIS

2013-01-20 23:50 Kaimo šviesuolę pagerbė visa bendruomenė (0)

Veronika Simutienė gimė 1938m. sausio 10 d Plungės r. Kulių valsčiaus Repšaičių k. ūkininkų šeimoje. Baigė Repšaičių pradinę ir Vieštovėnų septynmetę mokyklą. Toliau mokėsi ir baigė Klaipėdos pedagoginę mokyklą. Kadangi gerai sekėsi matematika, Švietimo ministerija nukreipė į Salantų rajono Dovainių septynmetę mokyklą dirbti matematikos mokytoja. Uždarius Dovainių septynmetę mokyklą, 1960 m. perkeliama į Aleksandravo septynmetę mokyklą. Čia dirbdama neakivaizdiniu būdu baigė Vilniaus pedagoginį institutą ir įsigijo geografijos mokytojos specialybę.

Nuo 1970 iki 1993 metų dirbo Aleksandravo pagrindinės mokyklos direktore. Kraštotyra susidomėjo dar jaunystėje, tik dirbdama atsakingose pareigose nebeturėjo tam darbui laiko. Tik 1993 metais dar dirbdama mokykloje su mokiniais įsitraukė į kraštotyrinę veiklą. Surinko Aleksandravo mokyklos istoriją, rinko dar išlikusius kaimo buities reliktus. Mokytoja išvaikščiojo visus aplinkinius kaimus, sudarė čia buvusių sodybų žemėlapius. Įkūrė Aleksandravo krašto muziejų „Mėjga“. Ji surinko virš 70 senovinių nuotraukų, jas restauravo ir pristatė Plungės miesto viešojoje bibliotekoje vykusioje parodoje.

Savo kraštotyrinius darbus gražiai pateikė Pakutuvėnų, Mamių ir Dyburių kaimų kraštiečių susitikimuose, kurios pati ir organizavo. Surinko šiuose kaimuose gyvenusių žmonių prisiminimus. Kelias dešimtis straipsnių paskelbė vietinėje spaudoje, daug rašė kultūros savaitraštyje „Žemaičių saulutė“. Surinktos ir saugomos vietiniame muziejuje Dyburių, Mamių, Baltmiškių, Pakutuvėnų ir Aleksandravo kaimų istorijos, kurioms daug archyvinės medžiagos, padėjo surinkti kraštietis, Marijampolėje gyvenęs, Anicetas Stonkus. Jos kraštotyriniai darbai bus išspausdinti knygoje „Kartenos valsčius“. Kraštotyrininkė apdovanota Plungės r. Šateikių seniūno padėkos raštais už kaimo paveldo išsaugojimą, Telšių apskrities viršininko ir šalies Prezidento padėkos raštais už etnokultūrinį darbą Lietuvos kaimuose.                  

Viduržiemy prieš 75-kerius metus gimusią Veroniką Simutienę,  kaip savo seserį, mamą, močiutę myli ir gerbia visi aleksandraviškiai. Todėl žmonės pasinaudojo šia proga pasveikinti tris kartas išugdžiusią mokytoją. Asmeniškai pasveikinti jubiliatę atvyko Plungės meras Albinas Klimas. Nuoširdūs padėkos žodžiai be paliovos liejosi iš buvusių bendražygių mokytojų ir mokinių lūpų. Šateikių seniūnas Gražvydas Paulius, sakėsi puikiai išmokęs dėstytą istorijos pamoką ir įteikė padėkos raštą. Prisiminimais dalijosi 60 metų Aleksandrave pragyvenusi, ir lietuvių kalbos žemaičius mokiusi aukštaitė iš Krekenavos Aldona Mikalauskienė. Ji papasakojo, kaip 1960 metais jaunutė mergina Veronika Drungilaitė, baigusi Klaipėdos pedagoginę mokyklą, pradėjo dirbti Aleksandravo septynmetėje mokykloje matematikos mokytoja, kaip buvo jos globėja, konsultantė  ir draugė.  Veronika pridūrė, kad vėliau, kai teko imtis vadovauti mokyklai, savo pavaduotoja pasirinko būtent mokytoją Aldoną. Kita mokytoja Aldutė Druktenienė dėkojo už tai, kad prieš trisdešimt metų čia buvo priimta į darbą, kad visada direktorės buvo vertinama ir suprasta.

Jūra gėlių, dovanų ir gražių padėkos žodžių užliejo jubiliatę – mokytoją, kraštotyrininkę, bendruomenės įkūrėją ir puoselėtoją Veroniką Simutienę. Moterų ansamblis, vadovaujamas Algimantos Motužienės, skyrė muzikinį sveikinimą – keletą mėgstamiausių Veronikos dainų. Marijampolietė Aleksandravo bendruomenės bičiulė, bendruomenės garbės narė Ona Milda Stonkuvienė atsiuntė sveikinimą ir savo tapytą paveikslą „Žirgai“.

Tegul šis jubiliejus ilgai dar
Švies žėrės, nuostabia žvaigždele.
Tegul visas gyvenimas liesis
Džiaugsmo, laimės, sveikatos versme...

Ilgiausių metų!
       Lietuvos bendruomenės internete

Bendruomenių portalas atliko Lietuvos bendruomeninių organizacijų internetinių svetainių apžvalgą. Kviečiame susipažinti su rezultatais ir pranešti, jei aptikote kokių nors netikslumų el. paštu portalas@bendruomenes.lt

Straipnį rasite čia >>

Taip pat pradėta diskusija apie tai, kokių žinių trūksta bendruomenėms naudojančioms minisvetaines bendruomenių portale. Kviečiame užsukti ir pareikšti savo nuomonę.

Diskusiją rasite čia >>

Ar jau pareiškėte savo nuomonę naujame bendruomenių portalo diskusijų forume?