REGISTRUOTIS

2012-06-18 19:38 Kiauklių jubiliejus (0)

 Apjuostas dvejų ežerų, upės Vilkesos ir šimtamečių miškų įsikūręs kaimas- Kiaukliai.

Nedidelis, bet gražus ir mums visiems mielas.
Seniai, prieš 440 metų tyvuliavo nedidelis ežerėlis, jo šiauriniame krante buvo palivarkėlis, o pietiniame kūrėsi kaimelis (bažnytkaimiu vadino). Senovėje Kiauklių žemė priklausė Šešuolių dvarui, o 15- 18 a. buvo Vilniaus diecezijos valdoma. 1572 m. Vilniaus vyskupas Valerijonas
Protasevičius čia pastato medinę bažnytėlę, o jos kunigą aprūpina išlaikymu. Daug ir visokių išbandymų patyrė buvusios bažnyčios ir čia gyvenantys žmonės. Pirmoji bažnyčia išgriauta, antroji parduota už tūkstantį rublių, trečioji- sudeginta. Istorija neleis meluoti, kad ten kur buvo statomos bažnyčios, kūrėsi kaimas. Kadangi istoriniuose šaltiniuose atrandame bažnyčios statymo ir pastatymo metus, drąsiai galime teigti, kad 1572 m. yra ir kaimo kūrimosi pradžia. O tai reiškia, kad šie 2012 m. Kiauklių kaimui yra jubiliejiniai.
Birželio 9 d. Kiaukliuose vyko graži, jubiliejinė šventė „KIAUKLIAMS 440“. Šioje iškilmingoje dienoje mes tiesėme istorinės atminties tiltus iš praeities į dabartį, iš dabarties į ateitį. Šiandien džiaugiamės ir didžiuojamės čia gyvenančiais žmonėmis: kuriančiais šiandieninę mūsų ir jūsų kaimo istoriją ir toliau tęsiančiais bendruomeniškumo tradicijas. Šį šventė- mūsų visų: vietinių ir svečių, šeimų, giminių ir kaimynų.
Šventė prasidėjo ŠV. Mišiomis Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Mišias aukojo iš Kiauklių parapijos kilęs Videniškių bažnyčios kunigas Juozapas Anusevičius ir Kiauklių
kunigas Antanas Jasionis. Apie Kiauklių istoriją mintimis pasidalijo mokytojas- istorikas Nikodemas Kisielius.
Po ŠV. Mišių gausus būrys svečių, šventės rėmėjų, gimusių, gyvenusių ir gyvenančių žmonių rinkosi kaimo centrinėje aikštelėje kur vyko koncertas.
Šventės pradžioje kiaukliečiams dedikuotus eilėraščius skaitė kaimo poetė Veronika Masiukienė. Dainavo jauniausias šventės dalyvis Dovydas Naraškevičius. Legendą apie Kiauklių įsikūrimą priminė renginio vedėja Vaida Dilienė, o Kiauklių vokalinis moterų ansamblis padainavo savo sukurtą himną Kiaukliams. Kiauklių vokalinį moterų ansamblį keitė Širvintų kultūros centro mišrus kamerinis choras ,, Navis“, kuriam vadovauja Audronė Burakovienė.
Kiauklių bendruomenės pirmininkė Asta Amankavičienė sakė; ,, tai, kad šiandien švenčiame garbingą savo kaimo jubiliejų, liudija bendruomenės entuziazmą ir susitelkimą. Išties daug ką galime nuveikti suvienija jėgas“… Todėl šiandien noriu nuoširdžiai padėkoti visiems šventėms rengėjams. Pirmiausiai tai didelis ačiū visiems bendruomenės nariams kurie negailėjo savo laiko, jėgų ir galu gale savo pinigėlių, kad ši šventė būtu visiems įsimintina ir prasminga. Tai nuostabus žmonės – Iina ir Inga Janickaitės, Regina ir Stasys Janickai, Vaida ir Rimvydas Diliai, Vaclava ir Virgis Pajaujai, Regina ir Zenonas Šekštelai, Danutė Lemešovienė, Gintaras ir Daumantas Amankavičiai, Audronė Naraškevičienė, Rita , Veronika ir Alvydas Masiukai. Taip pat didelis dėkui visiems šventėms rėmėjams, be kurių tikrai ši šventė nebūtu tokia įsimintina. Tai: ponai I. ir R. Šimoniai, A. ir V.Meškai, V. ir A. Matuliai, A. ir A. Naraškevičiai, R. ir Z. Šekštelai, E. ir L. Gudyniai, R .ir H. Lisauskai, D. ir V. Lisauskai, V.Kalesnykai, R. ir V. Diliai, Gintarui Amankavičiui, D.Janulienei, R.Čirbai, V.Šimonėliui, K. Visackui, D. ir .S Pikčiūnai, G. ir V. Meliūkščiai, Širvintų rajono kooperatyvo ,, Veivera“ vadovams.
Ypatingas ir didelis ačiū šventės įgarsintojui Algiui Jakimavičiui.
Koncertui tik įpusėjus chorą keitė Anciūnų kaimo kapela vadovaujama Gedimino Makausko. Taip pat į sceną skambiai dainai kilo Kiauklių etnografinio ansamblio senjorės – tai vadovė Onutė Narbuntienė, Genutė Gudonienė, Tatjana Jurkevičienė ir Janina Stundienė. Po močiučių pasirodymo į sceną buvo pakviestas lietuviškos estrados grandas Vytautas Šiškauskas, nes tokia garbinga kaimo sukaktis , kokia minėjome , verta buvo pačių ryškiausių žvaigždžių.
Klausydamiesi skambių dainų , šventės svečiai ir dalyviai galėjo pasigrožėti parodomis, kurios puošė šventes erdvę. Tai nuotraukų paroda iš asmeninio Jono Lisausko albumo ir darbščių Kiauklių kaimo moterėlių ( Aldonos Jočienės, Genutės Gudonienės, Veronikos Masiukienės) rankdarbiai.
Labai pavyko kraštietės ponios Onutės staigmena savo kaimui. ,, Lėlyčių namai“ – tai nuostabių žirgų , bei vadeliotojų pasirodymas.
Vėlai visus susirinkusius linksmino Vileikiškų etnografinis ansamblis, svečiai iš Panevėžio rajono, Raguvos miestelio kapela „Kukalis“.
Šventės pabaigoje visi šventės svečiai ir dalyviai giedojo „ Ilgiausių metų“, o baigiamasis šventės akordas didelis specialiai Kiauklių kaimo jubiliejui keptas tortas, kuriuo vaišinosi visi norintys.
Gera kažkada baigiasi kaip ir šventė Kiaukliuose. Manau , dar ilgai visiems mintyse skambės dainuotos dainos šventės metu, lyg kino filmas suksis gražiausi vaizdai akyse ir dar ilgai prisiminsime , kaip buvo gera ir smagu visiems susitikti, pabendrauti, pabūti kartu.

Bendruomenės narė Vaida DilienėLietuvos bendruomenės internete

Bendruomenių portalas atliko Lietuvos bendruomeninių organizacijų internetinių svetainių apžvalgą. Kviečiame susipažinti su rezultatais ir pranešti, jei aptikote kokių nors netikslumų el. paštu portalas@bendruomenes.lt

Straipnį rasite čia >>

Taip pat pradėta diskusija apie tai, kokių žinių trūksta bendruomenėms naudojančioms minisvetaines bendruomenių portale. Kviečiame užsukti ir pareikšti savo nuomonę.

Diskusiją rasite čia >>

Ar jau pareiškėte savo nuomonę naujame bendruomenių portalo diskusijų forume?