REGISTRUOTIS

2011-11-19 15:53 Šukionių bendruomenei 10 metų (2)

Tarp 16 rajono kaimo bendruomenių  - Lietuvos Kaimo tinklo projekto laimėtoja yra ir Šukionių bendruomenė, įgyvendinusi projektą „Bendruomenės indėlis į Šukionių krašto kultūros, tradicijų  puoselėjimą“.

 

Lapkričio 12 dieną (praeitą šeštadienį) gausiai šukioniečiai ir svečiai rinkosi į kultūros namų salę, kur ne tik surengė konferenciją, bet ir atžymėjo bendruomenės gyvavimo dešimtmetį. Į šventę atvyko ir sveikinimo žodžius skyrė šukioniečiams  LR seimo narys Valdemaras Valkiūnas, rajono savivaldybės merė Irutė Varzienė, vicemenrė Stasė Eitavičienė, savivaldybės tarybos nariai Audrys Šimas, Kęstutis Slavinskas, Biržų rajono Vietos veiklos grupės pirmininkas Steponas Staškevičius, Vabalninko seniūnijos seniūnė Lilija Vaitiekūnienė, Vabalninko parapijos klebonas Povilas Miškinis, bendruomenių delegacijos iš Anykščių rajono Kavarsko bendruomenės, Šiaulių rajono Šiupilių bendruomenės, aišku, ir Biržų rajono kaimų bendruomenių delegacijos. Šimtai žmonių vos tilpo į Šukionių didžiulę salę. Žmonės norėję pakalbėti apie bendruomenės indėlį į Šukionių krašto kultūros ir tradicijų puoselėjimą. Šia tema kalbėjo Vabalninko kultūros ir istorijos fondo atstovai Mirdza ir Algirdas Garbauskai, Šukionių bendruomenės pirmininkė, vadovaujanti bendruomenei nuo jos įsikūrimo, Nijolė Šatienė. Audringais plojimais buvo sutikti bendruomenės krikštatėviai Zena Švainauskienė ir Stepas Gudas.

 

Vabalninko seniūnijos seniūnė Lilija Vaitiekūnienė apdovanojo padėkos raštais ilgametę bendruomenės pirmininkę Nijolę Šatienę, kapelos muzikantą ir giedotojų grupės vadovą Joną Navaką, bendruomenės tarybos narį Remigijų Ratniką ir metraštininką aktyvų bendruomenės tarybos narį Stanislovą Vadapolą. VVG pirmininkas Steponas Staškevičius šukioniečiams įteikė sveikinimą padėką nuo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkės Guodos Burokienės. Koncertavo estrados dainininkai Liveta ir Pertras Kazlauskai, Goda ir Lukas Štelemėkai, Šukionių kapela, duetas iš Joniškėlio - Virgis ir Birutė. Šukioniečiai buvo maloniai nustebinti ir sužavėti kada į sceną pakilo gimtinėn sugrįžęs Povilas Vaitoška. Jis savo dainomis ne vienam priminė gražią jaunystę ir tėviškės laukus, kvepiančius medumi. Apdovanoti prizais buvo aktyviausi dešimtys šukioniečių. Ilgai skambėjo muzika ir dainos tą dieną šaltoje salėje sušildę žmonių širdis. Kiekvienas į namus po renginio parsinešė bukletą ir kalendorių ne tik dėl savęs, bet ir dėl savo artimųjų. Juk nukeliautas per dešimtmetį ilgas ir gražus kelias… Mūsų Šukionių “valstybėlėje“ krizės pėdsakai blėsta…

 Lietuvos bendruomenės internete

Bendruomenių portalas atliko Lietuvos bendruomeninių organizacijų internetinių svetainių apžvalgą. Kviečiame susipažinti su rezultatais ir pranešti, jei aptikote kokių nors netikslumų el. paštu portalas@bendruomenes.lt

Straipnį rasite čia >>

Taip pat pradėta diskusija apie tai, kokių žinių trūksta bendruomenėms naudojančioms minisvetaines bendruomenių portale. Kviečiame užsukti ir pareikšti savo nuomonę.

Diskusiją rasite čia >>

Ar jau pareiškėte savo nuomonę naujame bendruomenių portalo diskusijų forume?