REGISTRUOTIS

2012-04-26 09:50 Kvietimas dalyvauti ilgalaikėje mokymų programoje "Socialinis aktyvumas ir verslumas kaime" (0)

BendruomeniuPortalas

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, koordinuojanti ES programos “Veiklus jaunimas” įgyvendinimą Lietuvoje, 2012 m. gegužės – spalio mėn. organizuoja ilgalaikę mokymo programą “Socialinis aktyvumas ir verslumas kaime”, kurios  tikslas – ugdyti jaunų žmonių iš kaimiškų vietovių kūrybiškumą ir verslumą, gerinti jų į(si)darbinimo galimybes.

Norėdami dalyvauti ilgalaikėje mokymo programoje, iki 2012 m. gegužės 6 d. kartu poroje (jaunas žmogus ir su jaunimu dirbantis asmuo) užpildykite dalyvių registracijos anketą internete http://www.jtba.lt/anketa/kaimo-bendruomenes

Pasitelkiant šią mokymų programą, siekiame kaimiškose Lietuvos vietovėse ugdyti jaunus žmones, kurie imtųsi naujų, kūrybiškų, socialiai atsakingų veiklų, skatinančių tiek jaunimo užimtumą, tiek prisidedančių prie bendruomenės gerovės didinimo.

Mokymo programa skirta  jauniems žmonėms ir su jaunimu dirbantiems asmenims iš kaimiškų vietovių. Dirbantis su jaunimu asmuo gali būti jaunimo, socialinis, kultūros, sporto, seniūnijos darbuotojas, socialinis pedagogas, bendruomenės narys, dirbantis su jaunais žmonėmis (padedantis jauniems žmonėms organizuoti veiklas, konsultuojantis jaunus žmones ir pan.).

Mokymų programoje dalyvauti kviečiame po du atstovus iš tos pačios kaimiškos vietovės: vieną jauną žmogų ir vieną su jaunimu dirbantį asmenį. Ši pora turi norėti ir gebėti dirbti kartu ir galėti dalyvauti visuose mokymo programos etapuose.

Ilgalaikės programos etapai:

 • I etapas. Gegužės 19-23 d. Mokymo kursai kūrybiškumo ir verslumo ugdymui. Pirmųjų mokymų metu bus orientuojamasi į gebėjimus įvardinti jauniems žmonėms aktualias problemas ir kūrybiškai jas spręsti, kurti ir pritaikyti naujoves bei kūrybiškumą savo bendruomenėje.  Mokymo kursų metu dalyviai rengs idėjas, kurias įgyvendins per antrąjį programos etapą.
 • II etapas. Birželis–rugsėjis. Po mokymų dalyviai rengs ir savo bendruomenėse įgyvendins mini iniciatyvų projektus, padėsiančius pagrindus didesniems socialinį verslumą ir įsidarbinimą skatinantiems projektams. Jų metu dalyviai galės pritaikyti mokymo kursų metu įgytus įgūdžius bei kaupti vertingą patirtį. Praktikos etapo metu dalyvius konsultuos JTBA regioniniai konsultantai.
 • III etapas. Rugsėjo 28 – spalio 2 d. Po praktinio patyrimo savo bendruomenėse, tie patys dalyviai bus kviečiami į antruosius mokymo kursus įgytų kompetencijų ir patirties įsivertinimui bei papildomų kompetencijų, kurios įgalintų dalyvius kurti jaunimo aktyvumą skatinančias veiklas ar socialinius verslus, tobulinimui.

Prieš kiekvieną etapą atrinktiems dalyviams bus siunčiama detali informacija apie programą, pasiruošimą,  praktinius dalykus, kur ir kaip atvykti, ir t.t.

Dalyvavimas mokymų programoje dalyviams suteiks galimybę įgyti:

 •   Kūrybiško ir į sprendimus orientuoto mąstymo įgūdžių
 •   Geresnį supratimą apie socialinį aktyvumą ir verslumą
 •   Iniciatyvumo įgūdžių
 •   Naujų galimybių kūrimo ir esamų išteklių panaudojimo įgūdžius
 •   Gebėjimų pasitelkti įgytą patirtį ieškant darbo
 •   Žinių ir supratimo apie ES programos “Veiklus jaunimas” paramą jaunimo neformaliojo ugdymo, iniciatyvumo ir verslumo skatinimo projektams
 •   Praktinį mini projektų įgyvendinimo patyrimą

Dirbantieji su jaunimu dar papildomai turės galimybę įgyti:

 •     Jaunų žmonių palydėjimo ir konsultavimo įgūdžių
 •     Patirties analizavimo ir aptarimų vedimo įgūdžių
 •     Tarpininkavimo tarp jaunų žmonių ir kitų bendruomenės grupių įgūdžių

Ši ilgalaikė mokymų programa padės ne tik tiesioginiams programos dalyviams, bet ir kaimo bendruomenėms, iš kurių jie atvyks. Programos metu dalyviai bendruomenėje kurs inovatyvias veiklas, sieks įtraukti daugiau jaunų žmonių, analizuos esamas galimybes socialinėms iniciatyvoms ir sieks jas įgyvendinti.

Išsamesnę informaciją apie mokymų programą, pasiruošimą, dalyvių atrankos kriterijus, mokymų vadovų patirtį ir pan. galite rasti čia: bendruomenėms (spausti ant nuorodos).

Dalyvavimo sąlygos
Programos, nakvynės ir maitinimosi išlaidas mokymo kursų metu padengs Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra. Kelionės išlaidos iki mokymo kursų vietos ir atgal lieka dalyvio ar jį/ją siunčiančios organizacijos, bendruomenės atsakomybėje.

Registruodamiesi į šiuos mokymus, jauni žmonės ir su jaunimu dirbantys asmenys (jei bus atrinkti dalyvauti) įsipareigoja:

 •  skirti laiko (mažiausiai 4-5 valandas) pasiruošimo etapui prieš I–uosius mokymo kursus ,,Socialinis aktyvumas ir verslumas kaime“;
 •  dalyvauti mokymo kursuose ir į (si) vertinimo seminare nuo pradžios iki pabaigos;
 •  įsipareigojimas dalyvauti visuose mokymo programos etapuose, įskaitant ir praktinių iniciatyvų įgyvendinimą birželio – rugsėjo mėnesiais.

Atrinkti dalyviai bus informuoti iki š.m. gegužės 10 d. paskelbiant jų sąrašą Agentūros tinklalapyje www.veiklusjaunimas.lt / www.jtba.lt bei išsiunčiant detalesnę informaciją apie pirmojo mokymų programos etapo – mokymo kursų – programą, pasiruošimą, praktinę informaciją, kur ir kada atvykti, jų registracijos anketose nurodytais el.pašto adresais.

Iškilus klausimams, kreipkitės į Jaunimo iniciatyvų koordinatorę Loretą tel. 8 5 2497003, el.paštu loreta@jtba.lt .

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros informacija

www.jtba.lt

www.facebook.com/veiklusjaunimasJūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Lietuvos bendruomenės internete

Bendruomenių portalas atliko Lietuvos bendruomeninių organizacijų internetinių svetainių apžvalgą. Kviečiame susipažinti su rezultatais ir pranešti, jei aptikote kokių nors netikslumų el. paštu portalas@bendruomenes.lt

Straipnį rasite čia >>

Taip pat pradėta diskusija apie tai, kokių žinių trūksta bendruomenėms naudojančioms minisvetaines bendruomenių portale. Kviečiame užsukti ir pareikšti savo nuomonę.

Diskusiją rasite čia >>

Ar jau pareiškėte savo nuomonę naujame bendruomenių portalo diskusijų forume?