REGISTRUOTIS

2019-09-25 13:05 Spirgių mūšiui - 70 (0)

kraziai1253

1949 m. rugsėjo 20-21 d. Daukintiškės – Spirgių pelkės. Atokvėpio valandėlei pelkėje įsikūrė „Aitvaro“ būrio partizanai, vadovaujami būrio vado Liudo Bagdono – Aitvaro. Jie dar nenutuokė, kad yra kruopščiai sekami KGB agento „Eglės“. Pastarasis išdavė partizanų stovyklą, į kurią atvyko daugiau kaip 100 čekistų – kareivių ir stribų. 7 partizanai susikovė su daugiau kaip 13 kartų didesniu priešu. Žuvo keturi: Liudas Bagdonas – Aitvaras, Vladas Kybartas – Pikas, Juozas Jokubauskas – Siaubas ir Zofija Bagdonavičiūtė – Virginija. Sužeistas Vytautas Kazlauskas – Alksniukas pateko į nelaisvę. Pavyko išsigelbėti Bronislovui Valiuškai – Papašai ir Kostui Norvilui – Aktoriui…

Šių metų rugsėjo 21-ąją, šeštadienį, buvo paminėtas Spirgių mūšio 70 – metis. Vaiguvos Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje aukotos Šv. Mišios už žuvusius partizanus. Po mišių aplankytas Zofijos Bagdonavičiūtės kapas Vaiguvos kapinėse ir vykta į Daukintiškės kaimą, kur Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras pastatė paminklą žuvusiems partizanams. Paminklą pašventino Vaiguvos parapijos klebonas Vytautas Kurtinaitis. KASP Prisikėlimo apygardos 6 rinktinės 605 kuopos kariai savanoriai iššovė salvę už kovojusius ir žuvusius partizanus. Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) vardu kalbėjo vadas pulkininkas Dainius Pašvenskas. Taip pat renginyje dalyvavo Prisikėlimo apydardos 6-osios rinktinės vadas majoras Mindaugas Statkus, 605 kuopos vadas kapitonas Andrėjus Ralovecas ir kiti svečiai. Prisiminimais apie partizanus dalijosi „Aitvaro“ būrio ryšininkė Julija Žibutienė – Liepsna, Petras Kavaliauskas, Salomėja Klevinienė ir kt.

Informaciją parengė Vygantas Mažonas

Nuotraukos Jono LipskioJūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Lietuvos bendruomenės internete

Bendruomenių portalas atliko Lietuvos bendruomeninių organizacijų internetinių svetainių apžvalgą. Kviečiame susipažinti su rezultatais ir pranešti, jei aptikote kokių nors netikslumų el. paštu portalas@bendruomenes.lt

Straipnį rasite čia >>

Taip pat pradėta diskusija apie tai, kokių žinių trūksta bendruomenėms naudojančioms minisvetaines bendruomenių portale. Kviečiame užsukti ir pareikšti savo nuomonę.

Diskusiją rasite čia >>

Ar jau pareiškėte savo nuomonę naujame bendruomenių portalo diskusijų forume?